Projekt

Projekt UE Lib pod záštitou mesta Paríž s logom Paris Europe má 3 ambície :

Šíriť európsku literatúru

S cieľom podporiť prístup k rozmanitosti európskeho literárneho dedičstva Eu lib poskytuje bezplatne raz do mesiaca literárne diela v rôznych jazykoch Európskej únie. Stačí priniesť jednu alebo viac kníh okrem francúzskej literatúry vydaných v jednom z európskych jazykov a odnesiete si jedno alebo viac diel v jazyku EÚ, ktorý si vyberiete.

Informovať

Na báze mesačných stretnutí vždy v rovnakých priestoroch alebo online prostredníctvom viacjazyčnej platformy chce Eu lib posilniť šírenie relevantných informácií a podporiť tak ich zdieľanie medzi európskymi občanmi Paríža.

Spájať komunity

Bezplatným poskytnutím priestoru otvoreného pre všetkých milovníkov literatúry hodlá UE Lib prispieť k lepšiemu porozumeniu a zblíženiu národov Európy.

A propos

A propos

Na piatich stretnutiach zameraných na francúzske knihy, ktoré uskutočnilo združenie DLP15 v XV. parížskom obvode, mnoho Parížanov pochádzajúcich z rôznych európskych štátov vyjadrilo želanie podeliť sa i s knihami v iných jazykoch EÚ.

Európske výzvy, rôznorodosť jazykov únie a relevantnosť s tým súvisiacich informácií viedli DLP15 k presvedčeniu obohatiť miestne stretnutia o viacjazyčnú platformu.

Stretnutia UE Lib sa budú konať vždy na rovnakom mieste, každú tretiu sobotu v mesiaci od 10h30 do 13h30. Počas leta sa stretnutia nekonajú (júl a august).

Stačí priniesť jednu alebo viac kníh okrem francúzskej literatúry vydaných v jednom z európskych jazykov a odnesiete si jedno alebo viac diel v jazyku EÚ, ktorý si vyberiete.

Pri výmene kníh vás budú sprevádzať hudobníci alebo spevácke zbory, ktoré si pre vás pripravia mélodie zo svojho repertoáru.

Na podpou tohto projektu

Aktuality